O nás

Anglická škola Hello, s.r.o bola založená na základe podnetov a dlhoročných skúseností jej tvorcov s výučbou anglického jazyka. Za krátky čas si dokázala získať a stále získava renomovaných klientov vďaka kvalite, vysokej úrovni, efektívnosti výučby a individuálnemu prístupu či už k jednotlivcom alebo skupinám.

Jedinečnosť a pestrosť našej výučby žne úspechy hlavne preto, lebo sme si za naše priority určili nasledovné:

  • kvalita
  • flexibilita
  • skúsenosti
  • individuálny prístup
  • spokojnosť klienta

Kvalitnou a flexibilnou výučbou jazyka založenou na skúsenostiach a individuálnom prístupe našich lektorov chceme prispieť k rozšíreniu vedomostí našich klientov a tým zvýšiť ich kvalifikáciu, prispieť k ich jednoduchšej orientácii vo svete a k úspešnému uplatneniu svojich kvalít v profesionálnej i osobnej sfére.

Referencie o kvalite výučby

Ponuka kurzov

Preklady a tlmočenie

Preklady

Jazyková škola Hello Vám ponúka preklad textov (AJ, FR, NEM   SJ a naopak), ktorého garantovaná dĺžka je do 7 dní. V závislosti od počtu zadaných normostrán sa dĺžka doby prekladu môže o niekoľko dní skrátiť ale pri dlhšom alebo odbornejšom texte aj predĺžiť.

Normostrana sa počíta z hotového prekladu, nie z originálu, pretože cudzie jazyky môžu byť dlhšie ako slovenčina. V prípade, že Vaša objednávka nepresiahne počet znakov jednej normostrany, nezaplatíte cenu prekladu celej normostrany ale zaplatíte iba za počet znakov. Cena sa vypočítava individuálne na základe typu a odbornosti textu.

Tlmočenie

Hello, s.r.o. Vám poskytne tlmočnícke služby prvotriednej kvality.
Ponúkame Vám tlmočenie v rámci SR a v zahraničí pre kombináciu slovenský jazyk – anglický jazyk a  anglický jazyk – slovenský jazyk a zároveň kombináciu iných jazykov (francúzsky jazyk, nemecký jazyk).Ponúkame Vám konsekutívne tlmočenie, simultánne tlmočenie, sprievodné tlmočenie pri rokovaniach, zahraničných návštevách, sprevádzaní po firme, na obchodnom obede, na veľtrhoch, výstavách a pod. Poskytneme Vám tlmočníka aj pre menej náročné situácie, kedy je tlmočník prítomný pre prípad potreby, pre zabezpečenie plynulej komunikácie. Tlmočíme aj po telefóne či v rámci videokonferencie.

Pre viac informácii nás kontaktujte telefonicky alebo mailom.

Fotogaléria

Kontakt

Tel. kontakt: 0918 533 837

E-mail: hello@hello-po.sk

 

Adresa:

HELLO, s.r.o

Levočska 20/A

080 01 Prešov

Kontaktný formulár: